Augame ir auginame: laisvės ir prasmės ganyklų kūrimas

Europos solidarumo korpuso projektą: „Augame ir auginame – laisvės ir prasmės ganyklų kūrimas“ iniciavo grupėlė arklių mylėtojų. Kertinė šios iniciatyvinės grupės vertybė: jog sąmoningas ir atsakingas požiūris į mus supančią aplinką - žmones, gamtą, gyvūnus - yra stiprus kuriantis ryšis, padedantis daugiau atrasti apie save, kurti tvarią aplinką kiekvieną dieną. Šie jaunuoliai jau keletą metų savanoriauja Žirgų globos asociacijoje - organizacijoje, kuri globoja pasenusius, šeimininkų išmestus, traumuotus, iš “mėsinės” išgelbėtus, nenoriai sportines karjeras baigusius arklius. Kasdien susiduriame su problema, jog visuomenė yra nutolusi nuo gamtos ir nebesugeba į gamtos procesus žvelgti su natūralia pagarba ir atsakomybe, kas reiškia nemažėjantį į nežinią ar mėsinę išmetamų arklių – iki šiol buvusių draugų ir pagalbininkų- skaičių. Tad savanoriai ėmėsi organizuoti edukacijas, susijusias su arklių gerove, pagarba jiems ir tuo pačiu sau. Edukacijos buvo organizuojamos ten, kur gyveno mūsų globotiniai, jos buvo susijusios ir su kasdiene rutina: bendravimu su jais, bendravimo ir saugumo metodų mokymusi, glostymu, šukavimu, šėrimu, aptvarų tvėrimu ir kt. Edukacijos skirtos suaugusiems, bendruomenėms, vaikams, mokykloms. Jie pajuto, jog labai norėtų nesustoti ir tęsti šią veiklą, suteikti jai naują postūmį, naujų galimybių. Patys savo pavyzdžiu suprato, kokią naudą tai teikia jiems patiems, jų draugams arkliams bei žmonėms, pirmą kartą iš arti susipažinusiems su galingu, jautriu ir beprotiškai švelniu gyvūnu – jo natūralioje aplinkoje – tai suvokimą keičianti patirtis. Taip pat jiems norėjosi išbandyti save ir imtis didesnės atsakomybės. Šiemet pradėjome kurti Arklių slėnį – vietą netoli Vilniaus, kurioje šie nuskriausti gyvūnai galės oriai gyventi be išnaudojimo ir skausmo. Tai kol kas yra vienintelė arklių prieglauda Lietuvoje, kurios pagrindinis variklis –savanorystė ir visuomenės įtraukimas per švietimą, tačiau dar labai labai daug ko trūksta. Tad matant savanorystės jėgą, savo asmenine patirtimi savanoriai norėjo imtis naujų iššūkių ir atsakomybių. Pagrindinė priemonė kuria bus siekiama išspręsti savo problemą yra švietimas per pažinimą/patyrimą, kurio metu galima padėti žmonėms suprasti natūralius arklių poreikius, supažindinti su gyvūnų prisitaikymu gamtoje ir įvertinti juos ne kaip “sporto ir darbo įrankius”, o kaip draugus, padedančius augti ir tobulėti mums – žmonėms, vaikams, jaunimui. Taip gimė projekto paraiška.

Šis projektas skatina aktyvų jaunų žmonių pilietiškumą apskritai, ypatingą dėmesį skiriant jų, kaip Europos gyventojų, pilietiškumui ir aktyviam įsitraukimui. Taip pat siekiama kurti bendrą atsakomybę ir savitarpio pagalba grindžiamą visuomenę, nes būtent šiuo pagrindu yra kuriamas šis projektas - iniciatyvos įgyvendinime dalyvauja savanoriai, jaunimas, prisideda įvairios vaikų grupės – dalinamasi abipusėmis vertybėmis ir nauda. Kadangi projektas vykdomas kaimiškoje vietovėje, siekiama ugdyti jaunų žmonių solidarumo jausmą ir skatinti tolerantiškumą, siekiama sutvirtinti ir praktiškai patirti socialinę Europos Sąjungos sanglaudos politikos naudą. Kaip Europos solidarumo korpuso nariai, savanoriai nori prasmingai prisidėti prie visuomenės gyvenimo, laikytis solidarumo, bendradarbiavimo ir savitarpio supratimo principų įgyvendinant idėją ir sukuriant pagrindą jai augti ateityje, prisidedant prie bendruomenės ir visuomenės gerovės, tobulėjimo. Taip pat prisidedama prie solidarumo korpuso projektų žinomumo ir veiksnumo didinimo, nes po projekto bus siekiama, kiek įmanoma daugiau dalintis savo patirtimi ir padėti kitiems jaunuoliams imtis solidarumo projektų.

Šis projektas skatina jaunus žmones įsisąmoninti savo, kaip Europos piliečių, pilietiškumą ir padeda suvokti savo vaidmenį dabarties ir ateities Europoje - jaunimas gali veikti ir daug pasiekti, reikia tik norėti!

Taip pat projekto idėja dar nėra tinkamai įsisąmoninta Lietuvoje, nors Europa jau žengia kur kas rimtesniu žingsniu šia kryptimi: humaniškas požiūris ne tik į naminius, bet ir į didesnius gyvūnus - arklius, pasididžiavimas veikla kaime kaip vertybe puoselėjant žmogaus orumą, o ne atskirtį tarp miesto ir kaimo, kas dažnai yprasta Lietuvoje.

Projekto metu, tiek vietos bendruomenei - rajono gyventojams, tiek šeimoms, suaugusiems, vaikams, neįgaliesiems, vaikams iš sudėtingų socialinių gyvenimo sąlygų bus suteikiama galimybė prisiliesti prie projekto idėjos – dalyvauti edukacijose, kurių metu vyksta tiesioginis ugdantis kontaktas su arkliais, mokantis su jais bendrauti su pagarba ir atsakomybe bei prisidėti prie pirmosios arklių prieglaudos įrengimo proceso. Tikime, jog mūsų tikslinei grupei, ypač vaikams ir jaunimui – tai bus labai vertinga patirtis, nes jie supras ir savo galimybių potencialą, matydami, kad gali realiai prisidėti prie idėjos įgyvendinimo statant namus arkliams ir žinant, jog į naujai pačių kuriamą erdvę galės grįžti dar ir dar kartą pasisemti gerų patyrimų, išmokti šį tą naujo. Taip pat stengsimės, jog talkos vyktų organiškai ir su gera nuotaika, darbus paįvairinant edukacijomis, vakarais prie laužo.

Edukacijos taip pat praturtins tikslinę grupę tiek emociškai, tiek dvasiškai, tiek vertybiškai, tikimės perduoti savo siunčiamą žinutę apie toleranciją, pagarbą, supratingumą ir solidarumą veikiant kartu.